Deaktivácia baktérií Escherichia coli (E. coli)

Laboratórium: Výskumné centrum NASA Ames,
Moffett Field, Mountain
Dátum: február 2016
Testované zariadenie: NV200
Upravená plocha: 18 ft³ (0,510 m³)

 

Účel: Študovať morfologickú a chemickú modifikáciu bunkovej štruktúry aerosolizovaného Escherichia coli (E. coli) ošetreného dielektrickým bariérovým výbojom (DBD). 

Metodika: NV200 sa umiestnil do skrinky na biologickú bezpečnosť a na vstup do systému sa pripojil rozprašovač kompresora, ktorý aerosolizoval bakteriálne častice pre test.

Zhrnutie výsledkov: Baktérie sa v rôznej miere fyzicky deformovali, čo malo za následok deformáciu bakteriálnej štruktúry. Elektromagnetické pole okolo cievky DBD spôsobilo vážne poškodenie štruktúry bunky. Experimenty s bakteriálnou rekultiváciou potvrdzujú inaktiváciu vzdušnej E. coli počas liečby s DBD. 

 

 


Zdravé baktérie E. coli

 


E. coli baktérie po ošetrení DBD Novaerus