Inaktivácia Mycobacterium tuberculosis

 

Laboratórium: Qualilife Diagnostics, Mumbai India.

Dátum: 10. decembra 2016 

Testované zariadenie: NV200

Ošetrená plocha: 68 L

 

Účel:

Posúdiť účinnosť NV200 pri znižovaní Mycobacterium tuberculosis.

Metodika:

Jednotka NV200 bola umiestnená vo vnútri 68-litrového plastového puzdra. Plastové puzdro a test na mieste sa umiestnili do skrinky na biologickú bezpečnosť. Klinický izolát Mycobacterium tuberculosis sa asepticky preniesol do sterilnej skúmavky na rast mykobaktérií (MGIT) a do média Lowenstein-Jensen (LJ).

Zhrnutie výsledkov:

Vzorka vzduchu odobratá počas testu po vystavení účinkom NV200 nevykazovala žiadny rast Mycobacterium tuberculosis. To ukazuje, že zariadenie účinne urobilo všetku Mycobacterium tuberculosis vzduchom neudržateľnou.