Redukcia baktérií Mycobacterium tuberculosis

Laboratórium: Airmid Health Group Ltd
Miesto: Dublin Ireland
Dátum: 6. júla 2018 
Testované zariadenie: NV1050
Ošetrená plocha: 30 m³

 

Účel:

Vyhodnotiť účinnosť NV1050 pri odstraňovaní Mycobacterium smegmatis, náhrad za Mycobacterium tuberculosis.

Metodika:

Vplyv čističa vzduchu Novaerus (NV1050) na aerosolizované baktérie M. smegmatis sa uskutočnil v 30 m3 environmentálnej testovacej komore. Skúšobná komora sa vopred kondicionovala na 20 ± 3 ° C a 55 ± 5% relatívnej vlhkosti. Tieto podmienky sa udržiavali počas skúšok a kontrolných skúšok. Pred každou skúškou bola testovacia komora dekontaminovaná vyčistením stien a povrchov.

Zhrnutie výsledkov:

Výsledky ukazujú, že v prvých 15 minútach sa 95% koncentrácie M. smegmatis, náhradou za mykobaktériu tuberkulózy umelo rozprášenej, znížilo pomocou NV1050 a toto číslo sa zvýšilo na 97% po 30 minútach „Prevádzka klimatizácie.