Redukcia baktérií Staphylococcus aureus rezistentných na meticilín (SARM)

Laboratórium: Microbac Laboratories, Inc.
Miesto: Wilson Nc Dátum: 20. januára 2016

Testované zariadenie: NV800
Ošetrená plocha: 1 m3

 

Účel:

Posúdiť účinnosť NV800 pri znižovaní meticilín-rezistentného Staphylococcus aureus (MRSA).

Metodika:

Baktérie sa aerosolizovali pomocou vysokotlakového šesťprúdového zrážacieho rozprašovača a zaviedli sa do komory s NV800.

Zhrnutie výsledkov:

NV800 znížilo 99,99% meticilín-rezistentných baktérií Staphylococcus aureus (MRSA) do štyroch hodín.