Redukcia bioaerosolov (vrátane náhrady za Coronavirus)

Laboratórium: Aerosol Research and Engineering Laboratories, Olathe Kansas.

Dátum: 7. decembra 2016

Testované zariadenie: V800

Ošetrená plocha: 16 m³

 

Účel:

Posúdiť účinnosť NV800 na neutralizáciu štyroch patogénov v aerosóloch; Staphylococcus epidermidis (náhrada stafylokokového aureus rezistentného na meticilín (MRSA), bakteriofág MS2 (náhrada chrípky a norovírusu a SARS-VOC (koronavírus) , plesne Aspergillus niger a endospory Bacillus subtilis).

Metodika:

Na reprodukciu potenciálne kontaminovaného prostredia v miestnosti a na zachytenie prípadného uvoľnenia aerosólu do prostredia sa použila veľká vodotesná aerosólová testovacia komora. 

Zhrnutie výsledkov:

Výsledky testov ukazujú, že NV800 bol veľmi účinný pri znižovaní životaschopnosti bioaerosolov vo všetkých štúdiách:

  • 99,87% zníženie baktérií Staphylococcus epidermidis
  • 99,99% zníženie bakteriofága MS2 - náhrada za chrípku, norovírus a SARS-CoV (koronavírus)
  • 98,85% zníženie plesne Aspergillus niger
  • 86,5% zníženie spór baktérií Bacillus subtilis