Redukcia spór baktérií Clostridium difficile

Laboratórium: Airmid Health Group, Dublin, Írsko. 
Dátum: 6. apríla 2018
Testované zariadenie: NV1050
Ošetrená plocha: 28,5 m³

 

Účel:

Vyhodnotiť výkonnosť NV1050 pri odstraňovaní aerosólových spór Clostridium difficile.

Metodika:

28,5 m3 testovacia komora pre životné prostredie sa predkondicionovala pri 20 ± 3 ° C a 55 ± 5% relatívnej vlhkosti. Počas testov bol čistič vzduchu umiestnený v strede komory a pracoval v režime plnej rýchlosti. Počas kontrolných testov bol čistič vzduchu vypnutý. Spóry C.difficile boli rozprašované v komore na stanovenú dobu a zmiešané so stropným ventilátorom.

Zhrnutie výsledkov:

Ukázalo sa, že NV1050 je účinný pri znižovaní C. difficile o 99,6% počas prvých 20 minút, toto číslo sa zvýšilo na 99,9% po 40 minútach.