Redukcia vírusu osýpok

Laboratórium: Airmid Health Group Ltd Miesto: Dublin, Írsko.

Dátum: 1. augusta 2019

Testované zariadenie: NV1050

Upravená plocha: 28,5 m³

 

Cieľ :

Na vyhodnotenie účinnosti NV1050 pri eliminácii parainfluenzy typu 3 parainfluenzy typu 3 (HPIV3) (premenovanej na ľudský respirovírus 3), náhradného zdroja vírusu osýpok.

Metodika:

Vplyv čističa vzduchu Novaerus (NV1050) na aerosolizovaný HPIV3 (kmeň MK-3) sa uskutočnil v testovacej komore životného prostredia s objemom 28,5 m3. Testovacia komora sa predkondicionovala pri 20 ± 3 ° C a 55 ± 5% relatívnej vlhkosti.

Počas skúšok bola vzduchotechnická jednotka v komore vypnutá, čím sa znížil počet výmen vzduchu na čo najmenšiu možnú mieru.

Zhrnutie výsledkov:

Výsledky získané počas testov ukazujú, že NV1050 bol schopný znížiť koncentráciu HPIV3 o 99,87% za 20 - 30 minút.