Zníženie chrípky A

Airmid Health Group, Dublin, Írsko.

Dátum: 20. januára 2016

Testované zariadenie: NV1050

Upravená plocha: 28,5 m³

 

Cieľ :

Zhodnotiť účinnosť NV1050 pri odstraňovaní chrípky A.

Metodika:

Testy NV1050 sa uskutočňovali v testovacej komore s objemom 28,5 m3. Komora sa pred začiatkom skúšok predkondicionovala na 20 ± 3 ° C a 50 ± 10% relatívnej vlhkosti. Počas testovania bol NV1050 umiestnený na podlahu v strede komory.

Zhrnutie výsledkov:

NV1050 bol účinný pri znižovaní aerosólov chrípky A suspendovaných v testovacej komore a dosiahol 99,9% zníženie vírusu šíreného vzduchom počas prvých 10 až 20 minút chodu pri maximálnej rýchlosti.