Zníženie PM1 a PM2,5

Laboratórium: Camfil Laboratories - Tech Center.

Dátum: 25. apríla 2018

Testované zariadenie: NV1050

Upravená plocha: 19,72 m3

 

Cieľ :

Vyhodnoťte účinnosť NV1050 pri odstraňovaní častíc a malých molekúl v testovacej komore pomocou DEHS.

Metodika:

Skúšobná metóda: CADR

DEHS sa vytvoril v laskinovej dýze a vstrekoval sa do miestnosti, kým sa nedosiahla vopred definovaná koncentrácia, potom sa zapol vzduchový filter. Výsledky sa potom porovnali s normálnym znížením častíc v priebehu času v testovacej komore.

Zhrnutie výsledkov:

NV1050 vyrobil CADR 513 CFM proti PM2,5 a CADR 507 CFM proti PM1. Znížila 99% PM2,5 v priebehu 6,26 minút a 99% PM1 v priebehu 6,33 minút.