Vedecké štúdie

Štúdie v nezávislých laboratóriách ukazujú, že výrobky Novaerus bezpečne a účinne znižujú baktérie, vírusy, alergény, prchavé organické zlúčeniny a častice.

V klinických podmienkach sa preukázalo, že výrobky Novaerus znižujú vzdušné patogény, povrchové baktérie, infekcie, používanie antibiotík a zápach.

 

Štúdie

Výsledky ukazujú, že v prvých 15 minútach sa 95% koncentrácie M. smegmatis, umelej aerosólovanej náhrady Mycobacterium tuberculosis, umelým aerosólom znížila a táto hodnota sa zvýšila na 97% po 30 minútach prevádzky.