PLAZMA

Tepelná plazma sa používa už viac ako 25 rokov v rôznych odvetviach na čistenie a sterilizáciu zariadení a povrchov.


Nedávny objav nízko energetickej plazmy, ktorá pracuje pri nízkej teplote a spotrebúva oveľa menej energie, umožnil zovšeobecnenie použitia plazmy. Spoločnosť Novaerus posunula túto technológiu na ďalšiu úroveň tým, že ju aplikovala na čistenie vzduchu a odstránenie škodlivých mikroorganizmov predtým, ako prídu do styku s obyvateľstvom, pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi.

 

Plazmové cievky NanoStrike poskytujú smrtiaci výboj, ktorý je zložený z viacerých súbežných inaktivačných procesov a ktoré rýchlo ničia patogény prenášané vzduchom, ako sú vírusy, baktérie a huby.

 

Unikátnou vlastnosťou technológie NanoStrike je jej schopnosť roztrhnúť bunku patogénu. Iné technológie ich len deaktivujú. Technológia NanoStrike súčasne útočí na bunkovú membránu, DNA a proteín, čo vyvolá osmotický tlak a ten dokáže bunku rýchlo roztrhnúť. Keď sa bunka roztrhne, nedokáže sa už sama zaceliť, a teda nie je ďalej schopná opätovne infikovať.

PLAZMOVÁ TECHNOLÓGIA NOVAERUS 

 

Patentovaná plazma Novaerus dekontaminuje vzduch vďaka 4 účinkom

Účinky netermickej DBD plazmy generovanej v uzavretom zdroji cievok pri normálnom atmosférickom tlaku.

 

Za 2 milisekundy sa častice stávajú inertnými

 

 

Prvá línia ochrany pred vírusmi a baktériami prenášanými vzduchom

 

NanoStrike, vyvinutý tímom vedcov a inžinierov spoločnosti Novaerus, využíva atmosférický plazmový výboj - rovnaký typ výboja, aký sa vyskytuje pri údere blesku - na ničenie a deaktiváciu škodlivých mikroorganizmov šíriacich sa vzduchom.