Vedecké štúdie

Štúdie v nezávislých laboratóriách ukazujú, že výrobky Novaerus bezpečne a účinne znižujú baktérie, vírusy, alergény, prchavé organické zlúčeniny a častice.

V klinických podmienkach sa preukázalo, že výrobky Novaerus znižujú vzdušné patogény, povrchové baktérie, infekcie, používanie antibiotík a zápach.